Accountbezoek

Aard en inhoud van het product
Onderhouden van het contact met de verenigingen (relatiebeheer), met aandacht voor de dagelijkse problematiek van de verenigingen. Verzamelen van een aantal gegevens om meer inzicht in de vereniging te krijgen. Tevens wordt er een analyse van de sterke en zwakke punten alsmede van de kansen en bedreigingen gemaakt van de situatie waarin de vereniging zich op het gebied van bestuur en organisatie bevindt. Daarnaast wil de NCS de behoefte van de verenigingen op het gebied van verenigingsondersteuning achterhalen. 

Resultaat
Vereniging is bekend met de ondersteuningsmogelijkheden van de NCS. Vereniging heeft eventuele knelpunten kenbaar kunnen maken, waarbij (indien nodig) een hulpvraag geformuleerd kan worden.

Werkwijze
Op initiatief van de vereniging vind er een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers uit de vereniging en de RVC of bestuurder op een door de vereniging te kiezen dag en tijd.

Tijdsinvestering
Voor de vereniging per bezoek 1/2 uur voorbereidingstijd. Het bezoek/ gesprek duurt maximaal 1 1/2 uur.

Kosten
Voor NCS verenigingen zijn hier geen kosten aan verbonden.

Aanvragen en informatie


Bondsbureau NCS tel. 020-6363061
e-mail: verenigingsondersteuning@sport4all.nl
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven