Bondsbestuur

Type bestuur

De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de verschillende aandachtsgebieden onder de bestuurders worden verdeeld. Het bestuur van de NCS bestuurt op afstand. Zij zorgt er voor dat de secties goed kunnen functioneren en faciliteert hiertoe de ondersteuning vanuit het bondsbureau. Het bestuur is voorwaardenscheppend en richtingbepalend voor de totale bond, zet de lijnen uit en is dienend aan de sporters. Zij bewaakt de continuïteit. Verder zorgt zij er voor dat de NCS, qua inhoud, gedachtegoed en achtergrond, levend en vitaal wordt gehouden.

Het bondsbestuur vergadert, met uitzondering van de zomervakantie, een maal per twee maanden. Verder kunnen door het jaar heen verschillende commissievergaderingen worden bijgewoond.
 

Samenstelling bondsbestuur

De samenstelling van het bestuur dient zoveel mogelijk een goede afspiegeling van de verhoudingen binnen de bond te zijn voor wat betreft geslacht, leeftijd, expertise, etnische afkomst, of andere karakteristieke kenmerken voor het ledenbestand van de NCS. Bij de invulling van bestuursvacatures wordt het principe "de juiste persoon op de juiste plaats" gehanteerd. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan de kandidaat die bijdraagt aan deze evenwichtige samenstelling.

Het Bondsbestuur van de NCS bestaat momenteel uit drie personen, waarvan de bestuursprofielen zijn vastgesteld tijdens het najaarscongres van 3 november 2012.
Hugo Artz, voorzitter
Menno Hartsema, penningmeester
Avinash Gowricharn, secretaris
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven