Contributie

Met ingang van 2019 gelden de volgen de contributiebedragen:

Gewone leden

kunnen gebruik maken van het basispakket en betalen daarvoor de basiscontributie. Deze basiscontributie wordt jaarlijks, bij het vaststelling van de begroting voor het daaropvolgende jaar, door het NCS Bondscongres vastgesteld.

De contributie voor 2020 bedraagt per persoon per jaar:
 
  • Sectie Recreatiesport € 11,60
  • Sectie Martial Arts € 15,20
  • Sectie Watervrienden Nederland € 18,05

Lid-organisaties

Deze organisaties betalen een door het Bondsbestuur vastgestelde contributie per aangesloten vereniging. Zij kunnen gebruik maken van nader af te spreken producten en diensten en betalen hiervoor een overeengekomen vergoeding.
De bijdrage voor een lid-organisatie bedraagt met ingang van 2020 € 99,55 per jaar, per bij de organisatie aangesloten vereniging.
Deze bijdrage per vereniging is alleen van toepassing op Lid-organisaties, niet voor Gewone leden.
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven