Laatste Nieuws

Slecht weer protocol

21 november 2019
www.sport4all.nl
Tijdens het bondscongres van 9 november 2019 is, op verzoek van de sporttechnische commissies, een nieuw protocol vastgesteld m.b.t. de werkwijze hoe te handelen bij slecht weer. Dit protocol zal na een jaar worden geëvalueerd.

Werkwijze bij slecht weer en/of weeralarm


Indien er door het KNMI, in geheel of gedeeltelijk Nederland, een weeralarm (code oranje of rood) wordt afgegeven, zal de NCS / Watervrienden Nederland en haar Commissies het onderstaande overzicht toepassen. Zij volgt daarbij nauwgezet ook het gegeven reisadvies op van Rijkswaterstaat en de ANWB met als doel onze sporter(ster) en/of official(s) niet in gevaar te brengen, dan wel dit te laten opzoeken.

De NCS / Watervrienden Nederland hanteert het volgende overzicht:


* Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld het weeralarm in een andere regio afgegeven kan zijn, dan waar de wedstrijd wordt georganiseerd.

De organiserende Commissie beslist hierbij, namens de NCS / Watervrienden Nederland over nationale wedstrijden. Denk hierbij aan Nationale kampioenschappen en bijvoorbeeld finales. Als club beslist u over een lokale wedstrijd. In geval van op- of afschalen van een weeralarm door de KNMI gedurende de dag, zal de organiserende partij steeds opnieuw bekijken of de genomen beslissing nog toereikend is of dat deze ook moet worden bijgesteld. Mochten zwemmers/verenigingen, door het opschalen van het weeralarm, alsnog besluiten niet deel te nemen aan een wedstrijd dan zullen er in geval van niet opkomen er geen boetes worden opgelegd door de NCS / Watervrienden Nederland (en geen puntenaftrek bij competitie).

Verenigingswedstrijden

Bij wedstrijden georganiseerd door verenigingen is de vereniging zelf verantwoordelijk om het besluit omtrent al dan niet doorgaan van wedstrijden te communiceren. De NCS / Watervrienden Nederland hanteert hierbij het uitgangspunt dat wanneer de wedstrijd in een “code rood” omgeving wordt georganiseerd, deze door de vereniging afgelast wordt. Indien wedstrijden vanwege de weersomstandigheden worden afgelast, dient de organiserende vereniging dit direct te vermelden en de deelnemende verenigingen hierover te informeren via alle mogelijke kanalen.

Nationale wedstrijden

Bij wedstrijden georganiseerd door, of namens, de NCS / Watervrienden Nederland heeft de NCS / Watervrienden Nederland deze verantwoordelijkheid en zal via haar website deelnemende verenigingen/publiek, in geval van een “code rood” in de regio van de betreffende wedstrijd informeren over het niet doorgaan van de wedstrijd. Het wel/niet doorgaan van de wedstrijd zal per dag / evenement bekeken worden. De betreffende projectleider/Commissie is verantwoordelijk voor het informeren van deelnemende verenigingen en de communicatie via de website en alle andere mogelijke kanalen.

Wanneer een wedstrijd wordt afgelast

De organiserende partij (NCS / Watervrienden Nederland of vereniging) bepaalt op basis van een opstelling van kosten en (gederfde) baten, of inschrijfgelden geheel dan wel gedeeltelijk worden gerestitueerd. Waarbij als beginsel geldt dat niet te vermijden kosten op basis van evenredigheid worden verdeeld over organisatie en deelnemers. Op verzoek wordt dit overzicht verstrekt aan het bondsbureau.

Wanneer een wedstrijd niet wordt afgelast

Als in dit geval een vereniging besluit vanwege opkomende extreme weersomstandigheden alsnog niet deel te nemen, dan vindt (eventueel gedeeltelijke*) restitutie van inschrijfgeld alleen plaats als het KNMI alsnog een weeralarm (code rood of oranje) heeft afgegeven, eventueel aangevuld met een negatief reisadvies van Rijkswaterstaat en de ANWB.

De organiserende instantie is zelf verantwoordelijk voor alle organisatorische kosten bij een eventuele afgelasting. De NCS / Watervrienden Nederland adviseert dan ook om altijd een passage, met betrekking tot het weeralarm, op te nemen in de overeenkomst met de zwembad- of zaalexploitant. Het risico is in dit geval voor de ondernemer (exploitant), de vereniging wordt zo gevrijwaard van allerhande kosten (o.a. de huur van badwater).

Het publiek blijft zelf verantwoordelijk voor het wel/niet afreizen naar een georganiseerde activiteit. Zij worden bij een weeralarm al direct door het KNMI geadviseerd niet de weg op te gaan.

*Dit wordt dan op dezelfde basis opgesteld als hetgeen in het geval van afgelasting van wedstrijden.

NCS / Watervrienden Nederland, november 2019

 
Zojuist zijn er nieuwe versies gepubliceerd van zowel het protocol voor de zwembaden als de richtlijn voor hygiëne en desinfectie in… Lees meer
 
Tijdens de persconferentie d.d. 24 juni 2020 heeft Premier Rutte veel versoepelingen op weg naar het ‘nieuwe normaal’… Lees meer
 
In het Protocol Verantwoord Zwemmen wordt wanneer het gaat om reanimatie verwezen naar:  ‘Advies voor tijdelijke aanpassingen… Lees meer
 
Er is een nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen beschikbaar. Het betreft het Protocol Verantwoord Zwemmen versie… Lees meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik om het volledige nieuwsarchief te tonen.
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven