Laatste Nieuws

FAQ Nadere informatie m.b.t. de coronacrisis

31 maart 2020

Update, 31 maart 2020

 

Bij de NCS komen veel vragen binnen, daarom hebben we hieronder een lijst met veel van de gestelde vragen opgesteld.


Hoe gaat de NCS om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de bereikbaarheid?

De NCS volgt alle adviezen op van het RIVM. Dat betekent dat alle medewerkers zo veel mogelijk thuis werken. Dit mag echter niet ten koste gaan van de bereikbaarheid en daarom kunt u ons gewoon bereiken op de bekende mailadressen. De telefoon wordt momenteel niet opgenomen. Wanneer u de voicemail inspreekt wordt deze digitaal naar een van de medewerkers verzonden. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

 

Tot wanneer zijn de NCS activiteiten en wedstrijden afgelast?

De zwemactiviteiten en competitie zijn, in elk geval tot 1 juni stilgelegd. Alle overige activiteiten t/m 28 april 2020.

 

Er worden twee data gecommuniceerd, wat is het verschil?

Samenkomsten waar een vergunning voor verplicht is, zijn tot 1 juni verboden. Het sluiten van sportclubs en sportvoorzieningen geldt tot en met 28 april.

 

Hoe moeten we de vrijwilligersvergoeding nu toepassen?

Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet uitbetaald worden.

 

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

Wij nemen het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om deze reden adviseren wij u om in overleg te gaan met de eigen leden over de vraag of de contributie gewoon wordt geïnd. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn misschien zelfs hoger. Wij adviseren in overleg te gaan met uw gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of het bieden van ondersteuning bij lokale vraagstukken rondom het coronavirus.

 

Kunnen leden hun lidmaatschap opzeggen?

Het opzeggen van een lidmaatschap en de momenten waarop dit kan zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Het is per sporttak en club verschillend op welke momenten leden dit kunnen doen, maar vaak kan er alleen worden opgezegd tegen het einde van het boekjaar. Een opzegging voor die termijn aankondigen kan wel, maar het lid blijft tot het einde van het boekjaar aan de vereniging verbonden en moet gedurende die tijd gewoon contributie betalen.

 

 

Juist nu is het belangrijk solidair te zijn en deze crisis samen tot een goed eind te brengen. dat kan alleen als ook de leden achter de vereniging blijven staan en hun lidmaatschap niet opzeggen. Vraag leden die wel lid willen blijven maar zelf in financiële onzekerheid zitten, dit te melden bij de club en zoek samen naar een oplossing. Het zou zonde zijn dat een tijdelijke situatie leidt tot een definitieve opzegging.

 

Mag de verhuurder van de accommodatie de bad- en/of zaalhuur in rekening brengen wanneer zij gesloten zijn?

Vanwege de unieke situatie waar Nederland zich in bevindt, is dit vaak niet geregeld in de overeenkomst met de verhuurder. De accommodaties zijn immers op last van de overheid gesloten. Daarom raadt de NCS verenigingen aan om lokaal hierover met de verhuurder in gesprek te gaan.

 

Blijft de NCS de contributie incasseren bij verenigingen?

Nederland verkeert momenteel in een ongekende en uitzonderlijke situatie. De NCS neemt het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden blijft de NCS de contributie bij verenigingen incasseren. Ook voor de NCS lopen de kosten door, of zijn zelfs hoger.
In het geval dat verenigingen daardoor in financiële problemen raken én er van de kant van de verhuurder en/of van de gemeente geen oplossing wordt geboden, adviseren we om contact op te nemen met het Bondsbureau. Per geval wordt dan bekeken op welke manier de NCS een vorm van ondersteuning kan bieden.

 

Krijgen wij als sportverenigingen een compensatie?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten en de rijksoverheid.

 

Momenteel wordt er een eerste impactanalyse gemaakt door NOC*NSF en de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Een update hierover volgt later. (Bron: NOC*NSF).

 

Bekijk ook de vragen & antwoorden op de site van:
 

 


 
Update: Er is een nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen beschikbaar. Wat is er inhoudelijk veranderd t.o.v. de vorige… Lees meer
 
www.sport4all.nl
De contactpersonen van de verenigingen zijn geïnformeerd dat de vergadering met wedstrijdzwemmende nu gepland is voor zaterdag 5… Lees meer
 
Vanaf 11 mei mogen binnenzwembaden weer open. Dat is één van de maatregelen die vanavond zijn bekendgemaakt door het RIVM en het kabinet. Lees meer
 
De samenwerkende partijen in de zwembranche, te weten: WiZZ, NRZ, VTZ, Zwembadpoli, Envaqua, DBZ(RUD), TU Delft, ENVOZ,… Lees meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik om het volledige nieuwsarchief te tonen.
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven