Sectie NCS Martial Arts

Onze doelgroep

De Sectie NCS Martial Arts stelt zich, met inachtneming van de doelstellingen van de NCS, ten doel het bevorderen, verbreiden en het beoefenen van Martial Arts als een brede en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding. Dit vanuit verschillende culturele, levensbeschouwelijke en filosofische invalshoeken, met respect voor normen en waarden die gelden binnen de sport in het algemeen, en binnen de Martial Artsgedachte en -filosofie in het bijzonder. 
De Sectie NCS Martial Arts staat open voor sportorganisaties zoals verenigingen, bonden, stichtingen, die deze doelstelling onderschrijven.

Vertrouwen in elkaar

Integriteit en wederzijds respect in de manier waarop we met elkaar omgaan 
Voorwaarden scheppen om met plezier te sporten 
Zo gedragen we ons en zo dragen we dit ook uit; integraal door de organisatie
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven