Laatste Nieuws

Samenwerking NRZ en NCS
(06/11/2019)
Uniek samenwerkingsverband ‘zwembonden’
(07/10/2019)
NCS 4YOU DAG 2019
(22/07/2019)
Belastingdienst intensiveert toezicht op stichtingen en verenigingen
(09/07/2019)
Oud voorzitter NCS Leo Schoots overleden
(02/07/2019)
We gaan ervoor!
(29/04/2019)
NCS Internationaal Jeugdweekend 2019
(10/04/2019)
Veranderingen btw-wetgeving
(17/12/2018)
Verhoging onbelaste onkostenvergoeding
(17/12/2018)
Verruiming voor vrijwilligerswerk door WW’er
(17/12/2018)

Watervrienden Nederland presenteert nieuwe opleiding en cursusboek Zwem-ABC

Sinds jaar en dag zijn tientallen Watervrienden verenigingen in ons land actief en verantwoordelijk voor de opleiding van inmiddels honderdduizenden met name kinderen die leren, of leerden, zwemmen in clubverband. Daarmee zijn de Watervrienden, naast de zwembaden, een van de grootste aanbieders van het geven van elementair zwemmen in ons land.

Een grote verantwoordelijkheid die de Commissie Zwemopleidingen van de Sectie Zwemmen van de Nederlandse Culturele Sportbond -een Sectie Zwemmen die binnenkort naar buiten treedt als Watervrienden Nederland- enige tijd geleden deed besluiten om aansluiting te zoeken bij de Brancheorganisatie Zwemmen, verenigd in het Nationaal Platform Zwemmen I Nationale Raad Zwemdiploma’s. Dit mede om in de toekomst een continue kwaliteitsslag te garanderen voor een zo’n aantrekkelijk mogelijk, vooruitstrevende en verantwoorde wijze van lesgeven aan met name de jongste jeugd in ons land. Logisch gevolg van deze samenwerking is dat het afgelopen jaar door de Commissie Opleidingen keihard is gewerkt om ook ‘inhoudelijk’ te zorgen om de basis, zijnde de –potentiële- lesgevers binnen het elementair zwemmen, te kunnen voorzien van deze nieuwe, andere kijk op het geven van zwemles richting het behalen van het Zwem-ABC. Het resultaat van deze nieuwe inzichten heeft thans zijn weerslag gekregen in de presentatie van zowel een nieuwe opleiding alsmede een nieuw cursusboek ten behoeve van de opleiding ‘Lesgever Zwem-ABC’.

Wat vooraf ging
Nadat eerst de huidige opleiding Zwemleider A en B kritisch werd doorgelicht, is besloten om het ‘competentiegericht leren’ centraal te stellen bij de uitwerking van de nieuwe opleiding. Daarnaast zijn tevens vergelijkbare zwemopleidingen met elkaar vergeleken, waarbij aansluiting bij de opleiding ‘Allroudzwembadmedewerker’ als meest logische werd beoordeeld. Dit alles leidde er toe dat de beroepspraktijk, zoals dit binnen het geven van het elementair zwemmen plaatsvindt, als richtinggevend werd beschouwd bij de ontwikkeling van zowel de nieuwe opleiding als bij het schrijven van de inhoud van het nieuw te ontwikkelen cursusboek. Daarbij werd tevens een slag gemaakt door de opleiding ‘lesgever Zwem ABC’ af te stemmen op het –potentiële- kader van de verenigingen.
De opleiding “Lesgever Zwem-ABC” van de NCS is middels eigen documentatie afgestemd op de aangesloten verenigingen. Na het met voldoende resultaat doorlopen van deze opleiding en het behalen van het EHBO-diploma en het certificaat “Zwemmend Redden voor Zwembaden” ontvangt de cursist het certificaat “Lesgever Zwem-ABC (certificeerbare eenheid 3)”, dat wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden I NRZ.

Inhoud Cursusboek
Het boek Lesgever Zwem-ABC omvat vijf delen:

  • Introductie in het zwemonderwijs.
  • Watervaardigheden en spel en speelse vormen. 
  • Algemene principes. 
  • Aspecten van het (bege)leiding geven.
  • Zwemslagen.

Elk deel bestaat uit diverse hoofdstukken, waarbij de inhoud overzichtelijk wordt weergegeven. Samen met aantrekkelijke en duidelijke illustraties zorgt dit voor een prettig leesbaar en werkbaar boek. Watervrienden Nederland van de NCS vertrouwt er op hiermee veel cursisten te kunnen ondersteunen tijdens hun opleidingsweg naar een veelzijdige lesgever binnen en buiten de NCS-zwemverenigingen. De kosten voor het nieuwe cursus boek bedragen 125,-  (inclusief werkopdrachten) voor leden van de NCS. Niet NCS-leden betalen € 175,- (inclusief werkopdrachten). Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Voor meer info of voor het plaatsen van een bestelling van het nieuwe cursusboek ‘Lesgever Zwem-ABC kan men terecht bij: Bondsbureau Nederlandse Culturele Sportbond, Meeuwenlaan 41, 1021 HS AMSTERDAM. Tel: (020) 636 30 61. Fax: (020) 636 34 66. E-mail: info@sport4all.nl.

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!