Laatste Nieuws

NCS Internationaal Jeugdweekend 2019
(10/04/2019)
Veranderingen btw-wetgeving
(17/12/2018)
Verhoging onbelaste onkostenvergoeding
(17/12/2018)
Verruiming voor vrijwilligerswerk door WWíer
(17/12/2018)
NCS jongeren genieten tijdens jongerenkamp
(06/09/2018)
Welkom
(06/09/2018)
Hans Meijer geridderd
(29/03/2018)
Internationaal Jongerenkamp 2018
(19/03/2018)
Rapport onderzoekscommissie opgeleverd
(13/12/2017)
Nu al een financiŽle bijdrage aanvragen voor NLdoet 2018
(13/12/2017)

Stappenplan AVG (Sport)

NOC*NSF en de deelnemende bonden willen graag sportclubs helpen bij het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben zij afspraken gemaakt met de Stichting AVG, die een stappenplan heeft ontwikkeld. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het stappenplan is aangepast voor de sport. Het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’ is een hulpmiddel om te voldoen aan de  AVG. Voor de volledige tekst van de AVG klik hier.

Leden van de NCS kunnen via de secretaris een toegangscode aanvragen via deze link.
In deze eerste tranche zijn er een beperkt aantal vouchers beschikbaar.
Toewijzing gaat op basis van volgorde van de aanvragen.

Het stappenplan biedt geen garantie dat na het doorlopen van de stappen jouw vereniging daadwerkelijk voldoet aan de AVG. NOC*NSF en de deelnemende bonden zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan.

Let op: Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen.
Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Zie ook het thema dossier op de website, met een nadere toelichting op de AVG. 

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!