Nieuwsarchief

Filter overzicht

De Nederlandse Zwemkampioenschappen en storm Ciara (update 2)

08 februari 2020
www.sport4all.nl

Update

 

Zoals het er nu naar uitziet zal zondag gedurende de middag/avond het weeralarm veranderen van geel naar oranje (voor Flevoland volgens de huidige voorspelling 's avonds om 19:00)
Volgens het protocol betekent dit dat de wedstrijd doorgang zal vinden, maar kunnen verenigingen besluiten dat zij niet deelnemen.
 
Om zoveel mogelijk verenigingen de kans te bieden thuis te zijn alvorens code oranje ingaat, zullen we de opmars schrappen, zodat de wedstrijd eerder afgelopen zal zijn en de verenigingen dus eerder kunnen vertrekken.
 
Indien een vereniging besluit om wegens de weersomstandigheden niet deel te nemen, dan zijn hier geen sancties aan verbonden en wordt er geen startgeld in rekening gebracht.
 
Deze wedstrijd is ook nog van belang voor kwalificatie van de (jeugd)bondsploeg. Indien zwemmers die op de definitieve start- of reservelijst staan zouden besluiten om niet aan de wedstrijd deel te nemen, heeft dat voor hen geen consequenties voor de bondsploeg. Indien zij voor voldoende afstanden waren ingeschreven, dan blijven zij kans maken op selectie. Uiteraard kunnen aanwezige zwemmers nog wel hun tijden verbeteren en daardoor een hogere score behalen.
 
Indien verenigingen mochten besluiten om niet deel te nemen, verzoeken we contact op te nemen met de CWZ vertegenwoordiger (Arnold) of met Claudia.


 
Zojuist zijn er nieuwe versies gepubliceerd van zowel het protocol voor de zwembaden als de richtlijn voor hygiëne en desinfectie in… Lees meer
 
Tijdens de persconferentie d.d. 24 juni 2020 heeft Premier Rutte veel versoepelingen op weg naar het ‘nieuwe normaal’… Lees meer
 
In het Protocol Verantwoord Zwemmen wordt wanneer het gaat om reanimatie verwezen naar:  ‘Advies voor tijdelijke aanpassingen… Lees meer
 
Er is een nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen beschikbaar. Het betreft het Protocol Verantwoord Zwemmen versie… Lees meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven