Nieuwsbrief december 2016

<< Terug


Naar de NCS Website

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik hier voor de online versie
De sportkoepel NCS werkt vanuit humanistische waarden. Zij wil bijdragen aan een sociaal verbindende en humane samenleving, waarin mensen hun zingeving vinden door sport en bewegen in een menswaardige, sociaal vormende en ontspannende cultuur, sport voor iedereen.


Afscheid van 2016, 2017 klopt op de deur
2016 is het jaar waarin de NCS 90 jaar bestaat. Nu 2016 bijna afscheid neemt en 2017 op de deur klopt, is het in deze laatste weken een traditioneel moment van omkijken en vooruitblikken. Tijdens het feestelijke Bondscongres, dat op 9 november plaatsvond en waar 90 jaar NCS gevierd werd, blikte Bondsvoorzitter Hugo Artz terug waarbij hij duidelijk was daar waar het om het succes en het bestaansrecht van de NCS gaat: “Het gaat niet in de eerste plaats om het ‘wat’, maar over ‘wie’ ons zo bijzonder maakt. En daar is maar één antwoord op mogelijk, onze mensen! Dankzij hen hebben we hele generaties laten sporten, opgeleid en ontspanning geboden. Als ik zie dat het thema Breedtesport steviger op de politieke- en bestuurlijke agenda staat en wij, zowel in het verre verleden als in het afgelopen jaar, de nodige successen hebben behaald dan moet ons dat goed doen.” Na jaren van grote, financiële zorgen hebben wij de opgaande lijn weer te pakken. Een opgaande lijn die mede gestalte kreeg, en het hoogtepunt van 2016 vormde, in de organisatie van de CSIT Swimming Championships die van 5 t/m 8 mei in Den Haag werden gehouden en buitengewoon succesvol was. En wat betreft het komend jaar? Opnieuw Hugo Artz: “Dit alles, en nog veel meer, deden we toen, doen wij vandaag de dag, en zullen wij in de toekomst blijven doen!” Daarom, nu 2016 bijna achter ons ligt en wij ons opmaken voor het komende nieuwe jaar: Dank mensen van de NCS, maar zeker ook partners binnen en buiten de sport, voor jullie betrokkenheid en samenwerking! Maak er fijne feestdagen van met iedereen die je lief is en zorg –met ons- voor bruisend sportjaar 2017!
Nieuwe Leden van Verdienste
Tijdens het afgelopen bondscongres van de NCS zijn Arend Mastebroek en Arnold van der Horst, op voordracht van het Bondsbestuur, benoemd tot Lid van Verdienste. Beide heren zijn al decennia lang actief binnen de NCS. Arend al meer dan 40 jaar en Arnold ook al weer zo’n 35 jaar. Ook dit jaar hebben zij zich weer met veel energie ingezet voor de NCS waarbij, naast het reguliere programma, ook nog eens de CSIT internationale kampioenschappen werden georganiseerd. Helaas kon Arend wegens ziekte niet aanwezig zijn tijdens het Bondscongres, maar werd hij op 11 december j.l. verrast tijdens de NCS langebaanwedstrijden in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Hier ontving hij alsnog uit handen van de voorzitter van de NCS de oorkonde behorende bij het Lid van Verdienste van de NCS. Beiden nogmaals van harte gefeliciteerd.

DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport
In het afgelopen half jaar heeft DAS met hulp van de Juridische Adviesdesk 26 sport gerelateerde adviesvragen (eerste lijn) via mail en telefoon kunnen beantwoorden. Na een succesvolle opwarming en de officiële aftrap wordt de DAS Juridische Adviesdesk Sport nu breed richting alle sportverenigingen van de deelnemende bonden gecommuniceerd. Niels Laan, DAS accountmanager strategische partners: "De verwachting is dat het aantal vragen fors zal toenemen. Deze worden kosteloos beantwoord door onze DAS-specialisten. Is er meer ondersteuning nodig, dan doen we dit ook. Van het controleren of opstellen van contracten, tot het voeren van een procedure. De prijs hiervan wordt in de meeste gevallen vooraf afgesproken, dit om verrassingen achteraf te voorkomen".
Om de adviesdesk optimaal te benutten is het belangrijk dat de sportverenigingen de adviesdesk eenvoudig kunnen vinden. Hiervoor heeft de DAS inmiddels een “landingspagina” gemaakt, als portaal voor de aangesloten bonden en hun verenigingen.

Naast de twaalf bonden die de Juridische adviesdesk zijn gestart is ook de NCS hierbij aangehaakt. Op 19 november j.l. is de overeenkomst hiervoor getekend. Dit betekent dat nu ook de bij de NCS aangesloten verenigingen kosteloos voor hun juridische vragen bij de DAS Juridische adviesdesk Sport terecht kunnen.


Bereikbaarheid van het Vertrouwenspunt Sport
De bereikbaarheid van het Vertrouwenspunt Sport is uitgebreid met WhatsApp. WhatsApp: 06- 53646928
Dit nummer is uitsluitend voor WhatsApp berichten, de telefoon wordt niet opgenomen! Tijdens de openingstijden van het Vertrouwenspunt Sport zal het bericht in behandeling genomen worden. U krijgt via WhatsApp een bericht van een vertrouwenspersoon hoe er contact kan worden opgenomen. Uw telefoonnummer - zichtbaar bij WhatsApp - zal als vertrouwelijke informatie worden behandeld. NB: U moet eerst dit telefoonnummer in uw contacten opnemen om een bericht te kunnen sturen.
Via deze link vindt u meer informatie over de bereikbaarheid van het Vertrouwenspunt Sport.

En verder nog:

Geef uw leden tijdig door
De ledenopgaaf formulieren zijn de afgelopen week verzonden. U wordt hierbij gevraagd uw ledentallen per 1 januari 2017 door te geven. Doe dit voor 31 januari 2017. Hiermee zorgt u er voor dat de contributiefactuur voor 2017 juist kan worden berekend en u voorkomt hiermee een boete en correcties achteraf. Geen formulier ontvangen, laat dit dan weten en stuur een mail naar Ledenopgaaf@sport4all.nl of bel met 020 6363061.

bereikbaarheid bondsbureau tijdens de feestdagen
Het bondsbureau van de NCS is m.i.v. 22 december 2016 gesloten t/m 1 januari 2017. Op 2 januari 2017 zijn wij weer present. De mail zal beperkt worden gelezen.

Iets te melden?
Heeft u iets te melden, of gewoon een leuk artikel, waarvan u vindt dat dit ook interessant is voor anderen om te lezen? Stuur een mailtje naar Joke!


Volg ons op Facebook

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, meldt u zich dan hier af!

Naar de NCS Website
E-mail de NCS