Ongevallenverzekering

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

Verzekerde bedragen
a. Overlijden: € 2.500,- aan begunstigde;
b. Blijvende invaliditeit: € 20.000,-;
c. Geneeskundige kosten: € 750,- (eigen risico € 25,- per gebeurtenis);
d. Tandheelkundige kosten: € 500,- (eigen risico € 15,75 per gebeurtenis);

Waar en wanneer van kracht
De verzekering heeft een werelddekking en is van kracht tijdens:

het deelnemen aan wedstrijden in welk verband dan ook, mits dit geschiedt met goedkeuring van de vereniging;
het deelnemen aan trainingen in verenigingsverband;
het deelnemen aan in verenigingsverband georganiseerde bijeenkomsten, dag- en meerdaagse tochten en vakantiekampen;
het gaan van huis naar de plaats van de onder 1, 2 en 3 genoemde activiteiten en omgekeerd, doch niet langer dan de tijd die redelijkerwijs hiervoor nodig is.
Bovendien in die tijd van één uur na afloop van de activiteit of zoveel langer als de zich bij het speelveld of de zaal bevindende clubgebouwen en/of kleedgelegenheden zijn opengesteld.

Kort gezegd komt dit er op neer dat er altijd dekking onder de polis aanwezig is, als er sprake is van een activiteit - zowel in binnenland als in het buitenland - die door de vereniging, de Bond of één van haar organen georganiseerd wordt.
 
Uitsluitingen en beperkingen

Bij het onder invloed verkeren van alcohol of andere bedwelmende middelen (drugs).
Als gevolg van ziekte.
Als bestuurder of passagier van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc.
Bij het oefenen en deelnemen aan snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten met motor-voertuigen, rijwielen en paarden, en bij het maken van berg- en gletsjertochten, anders dan langs wegen die ook voor ongeoefenden zonder gevaar begaanbaar zijn.
Bij het plegen van een misdrijf of deelneming daaraan.
Als gevolg van grove roekeloosheid.
Door kunstmatig opgewekte kernsplitsing.
Bij luchtvaart en zeereizen, anders dan als passagier van een verkeersvliegtuig van een officieel erkende luchtvaartmaatschappij, op een geregelde luchtlijn of tijdens rondvluchten, dan wel als passagier aan boord van een schip van een erkende scheepvaartmaatschappij.

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR LEDEN VAN 70 JAAR EN OUDER

Voor de ongevallenverzekering voor leden van 70 jaar en ouder is overeengekomen, dat er geen leeftijdsgrens gehanteerd wordt en dat er geen afwijkende premies in rekening worden gebracht.
De verzekerde bedragen zijn wel aangepast: deze worden gebaseerd op de leeftijd op het moment van het ongeval.

Bij blijvende invaliditeit (rubriek b.) m.i.v. 01-01-2010:

tot 70 jaar            : € 20.000,-
van 70 tot 75 jaar : € 15.000,-
van 75 tot 80 jaar : € 10.000,-
vanaf 80 jaar        : €  5.000,-
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven