Organisatievorm

De Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) is een vereniging. De leden bestaan uit rechtspersonen (verenigingen met hun leden, stichtingen met hun aangeslotenen en organisaties).

In november 2017 heeft er een wijziging van de statuten plaats gevonden. Hierdoor is de structuur aangepast en zijn de sectiebesturen uit de statuten verwijderd.
De secties, als sportgerelateerde eenheid blijven bestaan, waarbij de organisatie van de activiteiten gedelegeerd is aan de verschillende sporttechnische commissies. Zij hebben eveneens een eigen budgetverantwoordelijkheid.

Jaarlijks wordt het NCS Bondscongres georganiseerd. Dit is de Algemene Ledenvergadering van de NCS, waarbij de leden hun stem kunnen laten horen door een vertegenwoordiging af te vaardigen. Hier legt het bondbestuur de verantwoording af over het afgelopen jaar en worden contributie, begroting en beleidsvoornemens vastgestel.
organigram NCS


De NCS is aangesloten bij het Nederlands Olympisch Commité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en Het Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur (CSIT).

 
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven