Ledenwerving

Sportverenigingen hebben in toenemende mate te maken met concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding. Ook gedragen mensen zich meer als kritische consumenten die eisen stellen. Ook gedragen mensen zich steeds meer als kritische consumenten die "waar willen" voor hun contributie. Dit alles vraagt een meer doordachte wijze waarop nieuwe leden geworven dienen te worden.

Aard en inhoud van het product
Verenigingen moeten kritisch nadenken over hun product, de prijs, het tijdstip en plaats waarop het product wordt aangeboden en de promotie. daarnaast moet 'de markt' in kaart gebracht worden, waardoor men kan inspelen op veranderingen en het ontstaan van nieuwe doelgroepen. Na een gedegen analyse worden plannen opgesteld hoe potentiële leden benaderd gaan worden. Vervolgens worden de plannen uitgevoerd en zo nodig bijgesteld.

Resultaat
Bij ledenwerving wordt samen met uw vereniging een gedegen plan opgesteld waarin enerzijds naar het aanbod van de vereniging wordt gekeken, en anderzijds naar relevante ontwikkelingen in de omgeving van de vereniging.

Werkwijze
Bij ledenwerving wordt samen met uw vereniging een gedegen plan opgesteld waarin enerzijds naar het aanbod van de vereniging wordt gekeken en anderzijds naar relevante ontwikkelingen in de omgeving van de vereniging. Op basis daarvan kunnen gerichte acties worden ontwikkeld om leden daadwerkelijk aan de vereniging te binden. Verder wordt gekeken hoe de opvang van nieuwe leden en hoe de communicatie met leden bij u eventueel verbeterd kan worden.

Tijdsinvestering
Dit is afhankelijk van de aard van de problematiek en de wensen van de vereniging. Maximaal 3 dagdelen of avonden. 

Kosten
Voor NCS verenigingen zijn hier geen kosten aan verbonden.

Aanvragen en informatie
Bondsbureau NCS tel. 020-6363061, e-mail: verenigingsondersteuning@sport4all.nl

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!