Beleidsplan

Aard en inhoud van het product
De naam beleidsplan klink erg zwaar en stoot soms af daarom gebruiken we liever de titel Pratisch actieplan die duidt op een doelgericht en uitvoerbaar plan dat men in de vereniging kan toepassen.
Met een plan kan men de doelen voor de komende jaren inzichtelijk maken en aan de kaderleden en leden tonen welke kant men met de vereniging op wil. Hiermee is het mogelijk te komen tot een betere onderbouwing van de te maken keuzes. Daarnaast is een practisch actieplan een communicatie- en sturingsmiddel en bepaalt het de vorm van de organisatie.

Resultaat
Met een practisch actieplan heeft uw vereniging een goede leidraad voor de toekomst.

Werkwijze
Wij verstrekken u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw vereniging alsmede in de kansen en bedreigingen. Op basis hiervan formuleren wij met uw vereniging prioriteiten en doelstellingen en zetten deze om in concrete actiepunten. Ook de uitvoering hiervan wordt door onze adviseurs begeleid.

Tijdsinvestering
Afhankelijk van de de in kaart gebrachte analyse. maximaal drie dagdelen.

Kosten
Gratis voor leden van de NCS.

Aanvragen en informatie
Bondsbureau NCS tel. 020-6363061, e-mail:verenigingsondersteuning@sport4all.nl

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!