Organisatievorm

De Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) is een vereniging. De leden bestaan uit verenigingen met hun leden, stichtingen met hun aangeslotenen en organisaties.

In november 2012 heeft een wijziging van de statuten plaats gevonden. Hierdoor is de federatiestructuur, die sinds 2008 een feit was, teruggedraaid en komt de uiteindelijke besluitvorming binnen de NCS terug bij de leden.
De secties organiseren elk hun sectievergadering met de afgevaardigden van de bij de betreffende sectie aangesloten leden. De secties functioneren zelfstandig binnen de NCS voor wat betreft hun eigen (sporttechnische) programma en de daaraan gekoppelde financiën.

Voor de zaken die de NCS als totaal betreffen wordt het NCS Bondscongres georganiseerd. Dit is de Algemene Ledenvergadering van de NCS, waarbij de leden hun stem kunnen laten horen door een vertegenwoordiging af te vaardigen.

De NCS is aangesloten bij het Nederlands Olympisch Commité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en Het Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur (CSIT).

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!