PR & Communicatie

» Communicatie
» Sportsponsoring
» Als het balletje gaat rollen

Communiceren is lastig zeker als het tussen meer dan twee personen gaat. Elke sportbestuurder zal dit wel herkenen en een aantal voorvallen kunnen beschrijven waarbij de communicatie niet goed verliep, met alle commotie van dien. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen ondersteunt de NCS de verenigingen met informatie en doelgerichte bijeenkomsten om het communiceren in de vereniging onder de loep te nemen.
De interne communicatie is de basis van een goede vereniging. Openheid en eenduidige en vooral doelgerichte informatie zorgt er voor dat de kaderleden en de leden weten en begrijpen wat er in de vereniging aan de hand is. Een goede interne communicatie voorkomt misverstanden.

De externe communicatie is voor een vereniging van groot belang en dient mensen aan te trekken, zowel potentiële leden, vrijwilligers als sponsoren. Iemand wordt aangetrokken door zaken waarmee hij of zij zich kan identificeren. Een goed lopende vereniging die goed meedraait in de competitie, die vaak de pers haalt of die met ludieke acties in het nieuws komt. Een vereniging met een negatieve uitstraling trekt geen nieuwe leden, vrijwilligers en sponsoren.

Sponsoring is een lastig thema voor veel verenigingsbestuurders. Ze hebben moeite met het vinden van sponsoren die bij hun vereniging passen en weten niet goed wat ze als vereniging kunnen bieden om de sponsoren aan zich te binden. En als vervolgens de mogelijkheden van een vereniging teveel afhangen van sponsorinkomsten kan dat gevaar opleveren voor de continuïteit.

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!