Procedure

Het lidmaatschap van de NCS kan worden verkregen door een ingevulde en ondertekende (model)brief te zenden aan het bondsbureau van de NCS, Meeuwenlaan 41, 1021 HS Amsterdam, waarin het lidmaatschap wordt aangevraagd (e-mail: ncs@sport4all.nl).

Bij deze brief dienen de volgende stukken worden meegezonden:
- Statuten
- Inschrijving KvK
- NAW-gegevens bestuursleden
- Ledenopgaven

Zie hiervoor onder "Downloads"

Wanneer alle stukken zijn ontvangen, controleert het bondsbureau uw aanvraag. Wanneer deze volledig is en niet in strijd is met onze statuten, wordt de aanvraag voorgelegd aan het Bondsbestuur. U ontvangt schriftelijk bericht dat uw aanvraag in behandeling is genomen.

Uw aanvraag wordt tijdens eerstvolgende Bondsbestuurvergadering behandeld.

Wanneer het Bondsbestuur akkoord is met uw aanvraag, zal het bondsbureau het lid-rechtspersoon officieel toelaten tot het NCS-lidmaatschap. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Tevens zullen B&W van uw gemeente worden geïnformeerd dat de rechtspersoon is aangesloten bij de NCS.

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!