Contributie

Met ingang van 2018 gelden de volgen de contributiebedragen:

Gewone leden kunnen gebruik maken van het basispakket en betalen daarvoor de basiscontributie. Deze basiscontributie wordt jaarlijks, bij het vaststelling van de begroting voor het daaropvolgende jaar, door het NCS Bondscongres vastgesteld.

De contributie voor 2018 bedraagt per persoon per jaar:

  • Sectie Recreatiesport € 11,60
  • Sectie Martial Arts € 15,20
  • Sectie Watervrienden Nederland € 18,05

Lid-organisaties
Deze organisaties betalen een door het Bondsbestuur vastgestelde contributie per aangesloten vereniging. Zij kunnen gebruik maken van nader af te spreken producten en diensten en betalen hiervoor een overeengekomen vergoeding.
De bijdrage voor een lid-organisatie bedraagt met ingang van 2018 € 99,55 per jaar,  per bij de organisatie aangesloten vereniging.
Deze bijdrage per vereniging is alleen van toepassing op Lid-organisaties, niet voor Gewone leden.

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!