Sectie NCS Martial Arts

» Examenprogramma Judo en Jiu-Jitsu
» Examenprogramma Karate
» Examenprogramma KDF

De ontwikkelingen naar NCS Martial Arts zijn in 2006 gestart door te werken aan een samenvoeging van de afdeling Judo & Ju Jitsu, de afdeling karate en de overige krijgs- en gevechtskunsten binnen de NCS sportkoepel. Met de verkiezing van het NCS-Budo bestuur op 10 november 2007 spreken we vanaf dit moment van een formele start van NCS-Budo. Een jaar later op de sectievergadering van 8 november 2008 wordt besloten een naamswijziging door te voeren naar NCS Martial Arts. Deze naam pas beter bij de verscheidenheid aan actieve verenigingen en aan de gestelde scope in haar reglement. NCS Martial Arts is een autonome sectie binnen de sportkoepel NCS. Daarin bepaalt NCS Martial Arts de basis waarop beleid wordt ontwikkeld, welke kosten worden berekend en dat er een borging is voor de kwaliteit en identiteit van iedere stijl.

Onze doelgroep
De Sectie NCS Martial Arts stelt zich, met inachtneming van de doelstellingen van de NCS, ten doel het bevorderen, verbreiden en het beoefenen van Martial Arts als een brede en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding. Dit vanuit verschillende culturele, levensbeschouwelijke en filosofische invalshoeken, met respect voor normen en waarden die gelden binnen de sport in het algemeen, en binnen de Martial Artsgedachte en -filosofie in het bijzonder.
De Sectie NCS Martial Arts staat open voor sportorganisaties zoals verenigingen, bonden, stichtingen, die deze doelstelling onderschrijven.

Vertrouwen in elkaar
Integriteit en wederzijds respect in de manier waarop we met elkaar omgaan
Voorwaarden scheppen om met plezier te sporten
Zo gedragen we ons en zo dragen we dit ook uit; integraal door de organisatie

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!