Administratie bonden

Met de in het verleden door NOC*NSF toebedeelde taak als kraamkamer en ondersteuner voor kleine sportbonden heeft de NCS veel ervaring opgedaan met het administratief en bestuurlijk ondersteunen van kleine bonden.

In dit kader heeft de NCS de KNKF ondersteund bij het instellen van een eigen bondsbureau waarbij de administratie en personeelszaken door medewerkers van de NCS zijn opgezet, wat resulteerde in een zelfstandig functionerend bondsbureau.
Ook hebben wij van 2001 tot 2010 de volledige financiële administratie verzorgd van de Nederlandse Kano Bond. In verband met de integratie van de NKB  binnen het Watersportverbond is dit onlangs beëindigd. Ook de EGLSF wordt ondersteund door de NCS op gebied van het secretariaat en organisatie van evenementen.

De administratieve ondersteuning vindt plaats op het Bondsbureau van de NCS in Amsterdam en wordt uitgevoerd door de bureaumedewerkers. Wij kunnen u ondersteunen met bijvoorbeeld de ledenadministratie, maar ook het uitbesteden van de volledige financiële administratie behoort tot de mogelijkheden.

Inlichtingen:
Nick de Vries, directeur NCS. Telefoon: (020) 63 63 061, e-mail: n.devries@sport4all.nl

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!