Ouders graag gezien

Doelgroep
Het project Ouders Graag Gezien is geschikt voor verenigingen waar individueel en in teamverband wordt gesport, maar heeft daarnaast een sportoverstijgend karakter, waardoor het ook moeiteloos toe te passen is bij niet-sportgerichte verenigingen.

Inleiding
Wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Utrecht heeft uitgewezen dat zowel ouders als verenigingen vinden dat de betrokkenheid van ouders best een impuls kan gebruiken. Ook bleek dat met wat extra inzet van de vereniging de motivatie van ouders sterk vergroot kan worden. Ouders willen graag hun steentje bijdragen aan de club, maar verwachten wel dat u als vereniging de eerste stap zet. Dat is goed om te weten! Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten is de methodiek Ouders Graag Gezien ontwikkeld.

Doel
Het project Ouders Graag Gezien helpt uw vereniging bij het bouwen aan een bijzondere relatie met de ouders van uw jeugdleden. Uitgangspunt daarbij is dat de ouders gestimuleerd worden om aandacht te schenken aan het sporten van hun kinderen. Een bijkomend positief effect is dat ze uw vereniging vervolgens graag van dienst zijn bij de uitvoering van allerlei vrijwilligerstaken. Mocht uw vereniging kampen met een kadertekort dan is Ouders Graag Gezien een goede en praktische methodiek om daar aan te werken.

Werkwijze
Het project Ouders Graag Gezien kent vier componenten die samen een sluitend geheel vormen. Die componenten zijn de handleiding, de voorbeelddocumenten op CD-Rom, de online applicatie Vrijwilligers Graag Gezien (voorheen Taak- & Functiebeheer) en de begeleiding door de consulent.

De handleiding
Via een praktische losbladige handleiding maakt u als verenigingsbestuurder kennis met de verschillende fasen, die doorlopen moeten worden om tot een bloeiende ouderparticipatie te komen.

De eerste stap is het scheppen van voorwaarden, waaronder het formeren van een werkgroep die de kar gaat trekken;
De tweede stap is een gerichte actie naar de ouders toe: het verschaffen van informatie over uw vereniging;
De derde stap gaat over het persoonlijk betrekken van de ouders bij uw vereniging;
De vierde stap is gericht op het inzetten van ouders bij taken;
De vijfde en laatste stap bestaat uit het samenstellen van een ouderbeleidsplan voor uw vereniging.
De handleiding Ouders Graag Gezien is makkelijk leesbaar en overzichtelijk van opzet. U krijgt veel praktische informatie en positieve adviezen aangereikt. U zult als werkgroep ongetwijfeld veel herkennen van wat er zoal in uw club omgaat. Dat maakt de werkmap tot een boeiend en prettig naslagwerk.

De voorbeelddocumenten
U komt in de handleiding allerlei verwijzingen tegen naar voorbeeldbrieven, enquêtes en artikelen. De genoemde documenten staan allemaal op de bijgeleverde CD-rom. U kunt dit materiaal in WORD eenvoudig aanpassen en geheel naar wens aanvullen voor eigen gebruik.

De online applicatie Vrijwilligers Graag Gezien
Gaandeweg het project komt u op een punt dat u graag in kaart wilt brengen welke functies en bijbehorende taken er allemaal binnen uw vereniging bestaan en waar zich mogelijke hiaten bevinden. Ook zult u in kaart willen brengen wat ouders en andere potentiële vrijwilligers voor talenten hebben en wie u het beste kunt benaderen voor een bepaalde clubtaak. Het is dan ook fijn wanneer u een nieuwe vrijwilliger direct kunt vertellen wat er van hem of haar verwacht wordt en hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Dit alles is mogelijk met de online applicatie Vrijwilligers Graag Gezien (voorheen Taak- & Functiebeheer). In dit programma staan alle voorkomende functies met bijbehorende taken, deeltaken en communicatielijnen beschreven die binnen een grote sportvereniging voorkomen. U kunt het programma volledig naar eigen inzicht inrichten, maar u kunt er ook voor kiezen om van de reeds ingerichte voorbeelddatabase uit te gaan. De online applicatie is een vast onderdeel van de meeste pakketten. Alleen bij het startpakket is een abonnement op de applicatie niet inbegrepen. Het programma is echter ook los verkrijgbaar, zodat u dit in een later stadium alsnog aan kunt schaffen.

De begeleiding
U kunt het project Ouders Graag Gezien helemaal zelfstandig doorlopen, maar u kunt ook kiezen voor ondersteuning door een consulent Ouders Graag Gezien. Hij of zij komt de handleiding introduceren en zal uw vereniging één of meerdere keren persoonlijk begeleiden. De consulent maakt afspraken met de werkgroep over welke actiepunten voorrang krijgen en hoe het traject eruit zal zien.

Beoogd resultaat
U zult merken dat u na de projectperiode:

de ouders regelmatig informeert over het reilen en zeilen van uw vereniging;
meer ouders hebt die zich betrokken voelen bij uw vereniging;
signaleert dat ouders zich meer bekommeren om het welzijn van hun kind;
de ouders vaker bij activiteiten ziet;
de talenten van de ouders en andere vrijwilligers goed in beeld hebt;
de structuur van uw vereniging helder in kaart hebt gebracht;
aanspraak kunt maken op meer vrijwilligers voor het verrichten van hand- en spandiensten;
de ouders gemakkelijk en gericht kunt vragen voor kleine en grotere clubtaken;
een ouderbeleid ontwikkeld hebt dat stevig verankerd is in de verenigingsbeleid;
kunt spreken van een bloeiende ouderparticipatie in alle facetten.

Tijdsinvestering
De gemiddelde looptijd van het project Ouders Graag Gezien bedraagt een half jaar tot een jaar. In die periode werkt u aan de verschillende stappen die in de handleiding genoemd worden en die gezet moeten worden om tot een bloeiende ouderparticipatie te komen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bep Timmer. E-mail: B.Timmer@sportalliantie.nl Telefoon: 088 2468100, of klik op deze link.

Kosten
De kosten voor het project Ouders Graag Gezien zijn afhankelijk van het pakket dat u kiest. U hebt de keuze uit zes pakketten.

Startpakket

 • Handleiding;
 • CD-rom met voorbeelddocumenten;
 • Telefonische hulp (indien nodig).

Doe-het-zelf pakket

 • Dezelfde componenten als het startpakket;
 • Extra: Online applicatie Vrijwilligers Graag Gezien.

Basispakket

 • Dezelfde componenten als het startpakket;
 • Extra: Online applicatie Vrijwilligers Graag Gezien;
 • Extra: Introductie van het pakket bij de vereniging door de consulent (één dagdeel).

All-in pakket

 • Dezelfde componenten als het startpakket;
 • Extra: Online applicatie Vrijwilligers Graag Gezien;
 • Extra: Introductie van het pakket bij de vereniging door de consulent (één dagdeel);
 • Extra: Drie extra dagdelen persoonlijke begeleiding gedurende het traject.

Flexpakket

 • Dezelfde componenten als het doe-het-zelf pakket (per deelnemende vereniging);
 • De vereniging, sportbond, sportraad of gemeente bepaalt zelf het aantal gewenste ondersteuningsmomenten;
 • Ondersteuning kan ook voor meerdere verenigingen tegelijk plaatsvinden tijdens gezamenlijke bijeenkomsten. Uit ervaring blijkt dat verenigingen veel winst halen uit deze bijeenkomsten vanwege het onderlinge contact;
 • De kosten per deelnemende vereniging vallen in dat geval beduidend lager uit.

Extra opties:

 • Informatiebijeenkomst Ouders Graag Gezien: Prijs afhankelijk van uw wensen en of de bijeenkomst voor één of meerdere verenigingen wordt georganiseerd;
 • Extra dagdelen begeleiding zijn mogelijk

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!