CD diversiteit

CD diversiteit

Er zijn in de afgelopen jaren verhuiswagens vol aan documenten, rapporten, boeken en nog veel meer verschenen over het onderwerp diversiteit. Te veel om daar de weg in te vinden en het risico om hierin te verdwalen is dan ook groot. Vanuit deze optiek is er heel veel informatie. Maar is die informatie ook toegankelijk? Om nu een handreiking te doen aan de verenigingsbestuurders,  heeft de NCS in samenwerking met het NISB een selectie gemaakt van allerlei documenten, folders, brochures en internetsites waar men informatie kan halen over de verschillende aandachtsgroepen. Dit overzicht is gemaakt op basis van de visie dat het document praktisch nut heeft voor de gebruiker. Daarmee is een selectie toegepast, hetgeen inhoudt dat er sommige documenten niet op de CD staan, die misschien wel heel waardevol zijn. Daarom is deze CD geen statisch instrument maar bestaat de mogelijkheid om periodieke aanpassingen te maken en nieuwe documenten toe te voegen en oudere te verwijderen als blijkt dat deze niet meer zinvol zijn. De inbreng van de gebruikers is hierbij van belang omdat er op veel plaatsen nieuwe ontwikkelingen ontstaan, die we door middel van de NCS diversiteit-CD graag willen delen met de bestuurders van alle NCS verenigingen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben of suggesties willen doen dan kunt u die altijd kwijt bij de NCS, afdeling VerenigingsOndersteuning.
E-mail: verenigingsondersteuning@sport4all.nl  Telefoon: 020-6363061.

Bestellen
Voor leden van de NCS
De CD is voor verenigingen die lid zijn van de NCS gratis en wordt per post verzonden.
Stuur hiervoor een e-mail aan  verenigingsondersteuning@sport4all.nl  onder vermelding van "CD diversiteit". Vermeld hierbij de naam van de vereniging, en het postadres.

Voor niet leden
De CD is ook beschikbaar voor personen of organisaties die niet lid zijn van de NCS.
De kosten zijn dan € 15,00 per CD, inclusief verzendkosten.
Deze CD kan men bestellen door € 15,00 over te maken op rekeningnummer NL67RABO01522.11.055 t.n.v. de NCS, Amsterdam onder vermelding van CD Diversiteit.
Noteert u ook de naam en adres van de persoon of organisatie waar de CD naar toe verzonden dient te worden.

Verzending vindt plaats na ontvangst van de betaling.

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!