Communicatie

Alle verenigingen doen iets aan public relations en communicatie. De meesten hebben wel een clubblad of een prikbord. Ook organiseren verenigingen activiteiten om de club onder de aandacht te brengen. Er zijn echter maar weinig verenigingen waar men bewust met communicatie omgaat.

Aard en inhoud van het product
Inzicht verwerven in de interne publieksgroepen (bijvoorbeeld bestuursleden, kader, leden) en externe publieksgroepen (bijvoorbeeld potentiële leden, sponsoren, de gemeente), vertaald naar een communicatieplan. Ook de beeldvorming van deze groepen is hierbij belangrijk. Kennis van publieksgroepen maakt het mogelijk om PR-instrumenten effectief in te zetten. Hierdoor wordt de boodschap die men heeft beter overgebracht.

Resultaat
De vereniging kan bewuster communiceren met de verschillende publieksgroepen. De vereniging heeft inzicht in wat communicatie is, de verschillende vormen van communicatie, en hoe communicatie beter kan verlopen.

Werkwijze
De ondersteuning krijgt gestalte door middel van een workshop. De vereniging wordt meerdere contactmomenten begeleid. Er wordt een communicatieplan ontwikkeld wat zowel intern als extern gericht is. Vervolgens volgt de implementatie van het plan met onze begeleiding.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering is afhankelijk van de ondersteuningsvraag. Er zijn maximaal 3 dag- of avonddelen beschikbaar voor deze projecten

Kosten
Voor NCS verenigingen zijn hier geen kosten aan verbonden.

Aanvragen en informatie
Bondsbureau NCS tel. 020-6363061, e-mail: verenigingsondersteuning@sport4all.nl

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!