Sportsponsoring

Als er geld of materialen binnen de club nodig zijn wordt al snel geroepen: “daar zoeken we een sponsor voor”. Helaas blijkt in de praktijk dat dit niet zo makkelijk gaat als het lijkt. Sponsoring vraagt van de sportbestuurder een gedegen aanpak. Om tot een eigen verenigingssponsorplan te komen, zal systematisch gewerkt moeten worden. Deze workshop geeft daar handvatten voor, waarbij het stappenplan de leidraad is die mogelijkheden aangeeft. Voor een vereniging zonder eigen sponsorbeleid, zonder initiatieven en zonder mensen die zich willen inzetten, is een stappenplan geen oplossing maar een extra mogelijkheid. Het stappenplan is geen juk dat aan de vereniging wordt opgelegd; integendeel; het is de vereniging die met de fasering in de hand, het proces voor het vinden van een sponsor ordelijk kan laten verlopen.

Aard en inhoud van het product
Tijdens de workshop worden verschillende facetten van het stappenplan toegelicht en met de vereniging bekeken wat de behoeftes en mogelijkheden zijn. Er wordt een aanzet gegeven om tot een plan te komen. Het gebruik van het boekje “Als het balletje gaat rollen’ wordt aanbevolen.

Resultaat
Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers inzicht in de processen die belangrijk zijn bij het werven en behouden van sponsors. Men krijgt een aantal tips en er is een basis gelegd voor een raamwerk.

Werkwijze
Tijdens de presentatie zal de NCS specialist in gesprek met de deelnemers gaan en ze stimuleren om met de mogelijkheden van de vereniging te werken aan een sponsorplan.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering voor deze workshop is een dagdeel of avond. Als er bij de vereniging behoefte aan een vervolg is kan dit in overleg net de NCS nader vastgesteld worden.

Kosten
Voor NCS verenigingen zijn hier geen kosten aan verbonden.

Aanvragen en informatie
Bondsbureau NCS tel. 020-6363061, e-mail: verenigingsondersteuning@sport4all.nl

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!