Sectie NCS Recreatiesport

Sectie NCS Recreatiesport.

In november 2008 is binnen de NCS de sectie Recreatiesport opgericht. Deze sectie is in het leven geroepen om de belangen te behartigen van recreatiesportverenigingen. Er zijn ongeveer 70 verenigingen aangesloten uit heel Nederland. Het aantal aangesloten leden bedraagt om en nabij 5.000 sportieve mensen.

Doelstelling van de Sectie Recreatiesport.

De doelstelling van de sectie kan het beste worden weergegeven als: 
het bevorderen, verbreiden en het beoefenen van de recreatiesport als een brede en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding. Dus niet alleen fysiek, maar ook sociaal, een bijdrage leveren aan een gezond leven. Een gezonde sportbeoefening staat ons daarvoor voor ogen. Dit alles binnen de doelstellingen van de NCS.
Binnen de NCS is ruimte voor een zeer grote verscheidenheid aan leefstijlen en culturen. Sport voor iedereen getuigt van de ruimte voor diversiteit op sociaal en cultureel gebied en allerlei vormen van bewegen. Door de keuzes die de NCS vanuit haar visie maakt, neemt zij een bijzondere plaats in binnen de breedtesport. Het zijn de waarden die centraal staan en de wijze waarop de NCS, en de aangesloten leden, haar dienstverlening vormgeeft en uitvoert die dit waar maken. De NCS is een sportbond met daarbinnen de sectie recreatiesport met een modern humanistisch karakter.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • De mens centraal;
  • De menselijke waardigheid;
  • Gelijkheid en gelijkwaardigheid;
  • Autonomie en verbondenheid;
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid.
De verscheidenheid aan sport- en beweegclubs binnen de sectie recreatiesport mag tot voorbeeld dienen.  De Sectie Recreatiesport kent binnen haar geleding gymnastiek, hondensport, wandelen, zaalvoetbal, skateboarden, badminton, basketbal,  handbal, dansen, duiken en wijkverenigingen.
De NCS onderscheidt zich van andere sportbonden in Nederland door het recreatieve karakter. Iedere beweeg- en sportvereniging kan lid worden en daarbij gebruik maken van ondersteuning en het verkrijgen van de status van sportvereniging binnen de gemeente waar de vereniging gevestigd is.

Uit een onderzoek onder haar verenigingsleden in 2009 blijkt dat de leden het als waardevol ervaren dat de NCS zich richt op meerdere sporten en ervaring heeft met kleine verenigingen.

Wil je weten of de NCS ook geschikt is voor jouw club, neem dan contact op met het bondsbureau van de NCS telefoon: 020 63 63 061, of stuur een e-mail.
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven