Samenwerking FROS - NCS

Samenwerkingsovereenkomst tussen FROS - België en de NCS een feit.

Sinds begin 2012 brainstormen de sportbonden FROS en NCS al over de wijze van een hechtere samenwerking. Bezoeken aan elkaars organisatie bevestigen de potentie om op meerdere vlakken samen te werken en gelegenheid te bieden aan bilaterale sportontmoetingen. Met de samenwerking zullen beide organisaties profiteren van elkaars kennis en kunde, en zullen de sporters perspectief krijgen in het deelnemen aan elkaars sportactiviteiten en opleiding (zover dit juridisch mogelijk is). Beide organisaties gaan deze samenwerking aan op basis van gelijkwaardigheid. Op 18 oktober 2013 is de opgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen FROS en NCS getekend in “De Vooruit” te Gent, België. Deze ondertekening gebeurde in het raamwerk van het buitengewoon congres in het 100-jarige bestaan van het CSIT, waarvan beide organisaties actief deel uitmaken. “De Vooruit” in Gent is de bakermat van het CSIT. In mei 1913 vond hier de oprichtingsvergadering plaats van deze inmiddels mondiale organisatie voor de bevordering van arbeiders- en amateursport.
Samenwerkingsovereenkomst FROS - België en NCS

Wat is de FROS

FROS is sinds 1977 een door Bloso erkende en gesubsidieerde recreatieve multisportfederatie, is actief vanuit Antwerpen en heeft met name Vlaanderen als haar werkgebied. FROS focust zich op:
 
 • begeleiding / ondersteuning op maat
 • kwaliteit in recreatiesport
 • gezond sporten
 • sport voor allen
 • sport met allen
 • sportvernieuwing

FROS heeft ongeveer100 verschillende sporten binnen haar gelederen en is actief in het pionieren en aansluiten van nieuwe sporten. Voorts organiseert FROS landelijke evenementen en opleidingen voor het (sporttechnisch) kader van haar aangesloten verenigingen. Meer informatie over FROS vindt u op: www.fros.be

Samenwerkingsovereenkomst:

De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking tot samenwerking op de volgende werkgebieden:
 
 • Organisatorisch vlak (bureauniveau)
 • Opleidingen (openstellen waar mogelijk van elkaars opleidingen)
 • Sportevenementen en –activiteiten
 • Onderzoek naar subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende activiteiten
 • Delen van expertise op het werkgebied van de recreatiesport

In de samenwerkingsovereenkomst is tevens een gedragscode overeengekomen die recht doet aan respect naar elkaar voor alle betrokken partijen binnen de sport en sportbeoefening.

Wanneer gaat de NCS sporter wat merken van de samenwerking

In februari 2014 neemt de NCS het initiatief middels een Kick Off om de samenwerking tot leven te laten komen. Voorbereidingen zijn in volle gang om het programma voor de nabije toekomst te concretiseren en elkaars organisaties hierop in te richten. Zowel FROS en NCS zijn er op gericht om deze samenwerking maximaal te benutten, omdat de grootste winnaars de recreatieve amateursporters in Nederland en België zijn. Het jaar 2014 zal een jaar zijn waar perspectief geboden wordt aan sporters van FROS en NCS om laagdrempelig deel te kunnen nemen aan bilaterale activiteiten. Tevens zijn beide organisaties zich er volledig van bewust dat succes slechts verzekerd is van een ieders inzet in alle gelederen van beide organisaties. Beiden geloven volledig in de uitkomsten van een goede samenwerking.
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven