Seksuele Intimidatie

Cursus ter voorbereiding

De afdeling Verenigingsondersteuning van de NCS heeft, in samenwerking met een vertrouwenspersoon en adviseur die jaren lang voor NOC*NSF vertrouwenspersoon is geweest, een cursus ontwikkeld voor kaderleden van verenigingen om -in die keer dat het binnen uw vereniging voorkomt- men adequaat kan reageren en alle betrokkenen op de juiste wijze kan benaderen en begeleiden naar verdere ondersteuning. Daarbij wordt er aan preventief beleid ongewenst gedrag binnen de vereniging gewerkt.
 

Cursus omgaan met ongewenst gedrag in de sportvereniging

Doel van de cursus: Kaderleden van de sportverenigingen opleiden tot Vertrouwenscontactpersoon Ongewenst Gedrag zodat zij in de vereniging ongewenst gedrag kunnen herkennen, op verantwoorde wijze actie ondernemen waarbij de belangen en rechten van de betrokkenen volgens het protocol van NOC*NSF gewaarborgd zijn. Daarnaast krijgen de cursisten voldoende informatie aangereikt om het beleid in de vereniging vorm en inhoud te geven en dit te bewaken. 
 

Inhoud van de cursus

De onderwerpen die aan de orde komen variëren van pesten tot aan seksuele intimidatie en alle verschillende stadia die daar tussen komen. De cursisten krijgen tijdens drie bijeenkomsten(dagdelen) informatie die zij zich vervolgens in een aantal rollenspelen eigen maken. Er is gelegenheid voor eigen inbreng en de casuïstiek met elkaar te bespreken. Door middel van huiswerkopdrachten vertalen de cursisten de inhoud van de cursus naar de situatie in de eigen vereniging.
 

Voor wie is de cursus

Het cursusaanbod richt zich op sportbonden, provinciale en locale sportservices en of gemeentelijke sportservices die als intermediair optreden voor de verenigingen in hun verzorgingsgebied. Deze organisatie is de organiserende organisatie. De cursus is gericht op bestuursleden en kaderleden van sportverenigingen
 

Aantal verenigingen

Als een gemeente, sportbond of sportservice organisatie de cursus organiseert voor haar verenigingen dan kunnen er afhankelijk van de opzet en organisatie, maximaal 12 verenigingen met 2 personen deelnemen aan de cursus.
 

Begeleiding

Gedurende de cursus zal de docent enkele malen telefonisch of per e-mail contact hebben met de cursisten om advies te geven en vragen te beantwoorden.
 

Cursusmap

Alle cursisten ontvangen een cursusmap met daarin informatie en om de huiswerkopdrachten te kunnen maken.
 

Planning

De planning is in overleg tussen de vereniging en de NCS in te vullen.
 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de definitieve inhoud van de cursus en het aantal deelnemende verenigingen. Verder zijn er als bijkomende kosten de reiskosten en kosten voor de cursusmap voor de deelnemers.
 

Extra mogelijkheden

De docent kan op verzoek van verenigingen begeleiding bij de vereniging op locatie verzorgen. Afhankelijk van de hulpvraag zal er een projectopzet en kostenraming gemaakt worden.
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven