Seksuele Intimidatie binnen de Sport

Seksuele Intimidatie binnen de Sport

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele uitspraken doen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (bijvoorbeeld masseren wanneer het niet nodig is) maar ook aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Grooming is het proces waarbij een volwassenen het vertrouwen wint van een ander met het doel om deze persoon seksueel te misbruiken. De laatste jaren worden hierbij sociale media en filmen vaker ingezet. In 2018 is de verjaring van SI-incidenten uit het tuchtrecht gehaald.

De NCS en haar leden hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren, en de plicht om te handelen wanneer het toch mis gaat.

De Vertrouwenscontactpersoon van de vereniging kan een rol spelen in het bekend maken van verschillende thema's rondom grensoverschrijdend gedrag. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de Toolkit van het Centrum Veilige Sport Nederland.

Het Centrum Veilige Sport is er voor vragen, twijfels of meldingen.
Het centrum is één van de meldpunten in de sport naast het bestuur van de vereniging en de eigen sportbond. Het is een kenniscentrum voor sportverenigingen en bonden. Zij maken beleid, geven advies en voorlichting, helpen met preventie en bij incidenten. En boven alles houden zij toezicht op een krachtige opvolging van schendingen door de landelijke administratie in het Case Management Systeem voor de sport. 

 

Hier vindt u praktische hulp voor:

Sporters
Bestuurders en begeleiders
 

Meer informatie en folders: 
Voor bestuurders/folder seksuele intimidatie
Voor trainers/folder seksuele intimidatie 
Voor jeugd/folder seksuele intimidatie
Voor sporters/folder seksuele intimatie
Voor ouders/folder seksuele intimidatie


 

 

Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven