Statutenservice

NCS statutenservice voor nieuwe en bestaande verenigingen.
De NCS heeft een nieuwe service ontwikkeld om verenigingen te ondersteunen die lid willen worden van de NCS, maar nog geen rechtspersoon zijn. De drempel bij het laten maken van statuten zijn de hoge kosten en de ingewikkelde procedures met de notaris en Kamer van Koophandel.
In samenwerking met de notaris is een procedure ontwikkeld waarbij de bestuurders van een nieuwe vereniging op afstand de zaken kunnen regelen. Men vult een personaliaformulier in en stuurt dit met een kopie van het legitimatiebewijs naar de NCS. De notaris stelt de statuten op en verzorgt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
De standaard statuten die hiervoor zijn ontwikkeld voldoen aan alle eisen. Zaken die afwijken kunnen in het huishoudelijk reglement vermeld worden. 
De statuten worden ter ondertekening naar de vereniging in wording gezonden. Na ontvangst laat de notaris de statuten passeren op zijn kantoor. De voordelen van deze gestandaardiseerde procedure zijn de lage kosten en het korte tijdsbestek waarin de zaken geregeld worden. 

Deze service is ook beschikbaar voor verenigingen die al lid zijn van de NCS, maar waar men de statuten wil vernieuwen. Men dient dan wel de standaardstatuten te gebruiken. Als men toch toevoegingen wil inbrengen dan komen we in het maatwerktraject waarbij de kosten gerelateerd zijn aan de omvang van de werkzaamheden. 
Voor nieuwe verenigingen die lid willen worden van de NCS en bestaande leden van de NCS bedragen de kosten € 225,00.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bondsbureau van de NCS.

Verkorte procedure

  1. Twee bestuursleden dienen het Personaliaformulier in te vullen en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan de NCS te sturen.
    Op een bijlage voegt de vereniging eventuele aanvullingen toe op de doelstellingen, of voegt eigen doelstellingen toe. Deze mogen niet tegenstrijdig zijn aan de NCS doelstellingen. Kijk hiervoor op de Site.
  2. Men stuurt dit gelijktijdig met het aanmeldingsformulier naar de NCS. Per post naar: Asterweg 125, 1031 HM Amsterdam of per e-mail naar het bondsbureau van de NCS.
  3. De NCS stuurt dit  na ontvangst van de betaling van € 225,00,  naar de notaris die voor de verdere afhandeling zorgt.
  4. De notaris stelt de akte, de volmachten en de betreffende formulieren voor de KvK op.
  5. Dit pakket wordt naar het correspondentieadres van de vereniging gezonden met het verzoek de formulieren en volmachten te ondertekenen en terug te sturen aan de notaris.
  6. Na ontvangst van alle volmachten en formulieren kan de akte intern worden gepasseerd door de notaris.
  7. Vervolgens stuurt de notaris de officiële akten en inschrijving KvK retour aan de vereniging.

Modelbrieven aanvragen statutenservice

Voor op te richten vereniging
Voor op te richten stichting
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven