Verenigingsadviseurs

Verenigingsondersteuning is een van de belangrijkste middelen die de NCS kan inzetten om verenigingen te helpen wanneer daar behoefte aan is. Centraal binnen VO staan de Regionale Verenigings- Adviseurs (RVA). Met een team van 3 regionale Verenigingsadviseurs is de NCS altijd dicht bij de verenigingen. Een aantal producten is gekoppeld aan de RVA’s. Zij hebben ervaring in het begeleiden van besturen en het adviseren bij verschillende vraagstukken. Een aantal workshops en projecten wordt door de RVA begeleid. Door de inzet van de RVA’s is het mogelijk om de hulpvraag van de vereniging op maat te maken. Immers, bij elke vereniging is er een andere nuance te herkennen. Door de ervaringen bij verschillende verenigingen zijn de RVA’s ook in staat om als intermediair tussen verenigingen op te treden. Ook bij overleggen met de Gemeente of accommodatiebeheerder kan de aanwezigheid van een RVA van doorslaggevende betekenis zijn.

Wanneer er binnen de vereniging vragen zijn, zijn er verschillende manieren om antwoorden te krijgen. U kunt uw vragen stellen via een e-mail naar het bondsbureau van de NCS: info@sport4all.nl, of u kunt rechtstreeks contact opnemen met de Regionale Verenigings Adviseur van uw vereniging.
In het menu links een overzicht van onze Regionale Verenigings Adviseurs.

Daarnaast is er nog een aantal gespecialiseerd adviseurs die wij afhankelijk van de hulpvraag, kunnen inzetten.
Naam: Nel Garrelfs
Afdeling: Regio Noord
Functie: Regionaal Verenigings Adviseur
E-mailadres: n.garrelfs.ng@gmail.com
Naam: Fred Peters
Afdeling: Regio Amsterdam
Functie: Regionaal Verenigings Adviseur
E-mailadres: fred.peters@casema.nl
Naam: Frans Top
Afdeling: Regio Zuid-Holland en Zeeland
Functie: Regionaal Verenigings Adviseur
E-mailadres: franstop@kpnmail.nl
  Naam: Vacature
Afdeling: Regio Noord-Brabant en Limburg
Functie: Regionaal Verenigings Adviseur
E-mailadres: verenigingsondersteuning@sport4all.nl
Telefoon: 020 -63 63 061
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven