Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een vertrouwenscontactpersoon eigenlijk en wat doet hij/zij?

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, en hier met iemand over wil praten. Tevens kan de Vertrouwenscontactpersoon een preventief beleid opzetten en adviseert en stimuleert hij/zij hier zijn/haar vereniging in. Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Binnen de NCS is Miranda Veendorp sinds 1 januari 2013 vertrouwenscontactpersoon.
 

“Ik  hoop dat ik als Vertrouwenscontactpersoon een centraal aanspreekpunt kan zijn en dat we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat we in een leuke en veilige omgeving onze sporten kunnen beoefenen.

Mijn taak is om naar jou te luisteren wanneer je met een probleem zit. Wij gaan dan samen naar een oplossing zoeken. Alle stappen die hiervoor nodig zijn, worden allemaal met jou besproken, zodat er niets gebeurt wat jij niet wilt. Dit kan zelfs helemaal anoniem. Ik heb een geheimhoudingsplicht en mag niets met anderen delen tenzij dat goed bevonden wordt. Tenzij ik, en na beraad het bestuur, van mening ben dat de veiligheid van anderen in gevaar is, of als er sprake is van strafbare feiten. In deze gevallen ben ik verplicht hiervan melding hiervan te doen. Uiteraard zal ik in alle gevallen mijn best doen je het beste advies of hulp te bieden."
 

Word je gepest bij de vereniging, of ben jij juist de pestkop? Heb je het gevoel dat je er niet echt bij hoort om wat voor reden dan ook, of doet of zegt iemand dingen die jij niet wilt? Misschien denk je wel dat iemand anders zich zo voelt. Met al deze dingen kun je bij Miranda Veendorp terecht. Ook als je twijfelt mag je gerust contact opnemen. Wij hanteren het principe “Beter voorkomen dan genezen!”.

Vertrouwenscontactpersoon ben je niet zomaar
Om Vertrouwenscontactpersoon te worden is het volgen van de cursus Vertrouwenscontactpersoon vereist. Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF, welke Miranda Veendorp behaald heeft.


Om in contact te komen kun je mailen naar: vcp@sport4all.nl, of bellen naar 020 - 6363061. 
Ook kun je voor hulp, of om te praten op verschillende manieren contact zoeken met Het Centrum Veilige Sport 
 

Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven