Waarden & Normen

Sport vervult een voorbeeldfunctie voor het gedrag in de samenleving. Kinderen en jongeren leren er spelenderwijs hoe ze moeten samenwerken, presteren en hoe om te gaan met winst en verlies. Dit komt hen in hun latere leven en loopbaan weer van pas. Ook de samenleving wordt hier beter van. Sport heeft een positieve invloed op alle mensen. Nederland telt niet voor niets 5 miljoen actieve sporters en ruim 1 miljoen vrijwilligers. Maar we moeten de negatieve kanten van sport niet uit het oog verliezen. Denk aan ontoelaatbaar fanatiek gedrag en vandalisme van supporters of sporters.
Binnen het thema ‘waarden en normen’ gaat het de NCS om het bevorderen van positieve beleving en positief gedrag in en rondom de sport. Subthema's zijn: Gedragscodes, Sportiviteit & Respect, de rol van trainers en coaches, en het terugdringen van vandalisme en geweld binnen de sport.
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven