Home

Aandacht voor

Het Bondscongres van de NCS, dat werd gehouden op zaterdag 9 november in De Meern, werd geopend door gastspreker Wilfred van der Meer.

Lees meer
 

Bondsbureau verhuist

15 oktober 2019

Het bondsbureau van de NCS is verhuisd!

Lees meer
 

NCS in rustiger vaarwater

13 november 2018

Na een aantal turbulente jaren is er, financieel gezien, momenteel sprake van een stabiele organisatie binnen de NCS. Of zoals NCS voorzitter, Hugo Arts in zijn openingstoespraak, tijdens het goed bezette Bondscongres, dat plaatsvond in De Meern, de aanwezigen voorhield: “Vorig jaar kon ik u…

Lees meer
 

Avinash Gowricharn is tijdens het Bondscongres dat gehouden werd op 10 november 2018 benoemd als Bondsbestuurslid van de NCS. Avinash Gowricharn is lid van de Haagse Watervrienden.

Lees meer
 

Laatste nieuws

Slecht weer protocol

21 november 2019

Tijdens het bondscongres van 9 november 2019 is, op verzoek van de sporttechnische commissies, een nieuw protocol vastgesteld m.b.t. de werkwijze hoe te handelen bij slecht weer. Dit protocol zal na een jaar worden geëvalueerd.

Lees meer
 

Vier sportbonden die zich bezighouden met (open water) zwemmen slaan de handen inéén voor een gezamenlijk traject waarbij lokale samenwerkingen tussen verenigingen en organisaties moeten gaan leiden tot sterkere competities en verenigingen.

Lees meer
 

Samenwerking NRZ en NCS

04 november 2019

Zaterdag 2 november 2019 hebben de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Lees meer
 

Per 1 januari 2019 kan iemand met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties zonder winstoogmerk. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in antwoorden op vragen over de begroting voor 2019. Recent is een wetsvoorstel hiervoor ingediend.…

Lees meer
 

Nieuwsbrief
*
Kalender
woensdag 25 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Agenda Sluiting NCS bondsbureau Asterweg 125, 1031 HM Amsterdam
zaterdag 7 november 2020
Agenda NCS Bondscongres 2020 10:30 La Place Food, Meerndijk 59, 3454 HP De Meern
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven