A.V.G.

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Sportbonden en NOC*NSF hebben de afgelopen periode verschillende mogelijkheden onderzocht om sportclubs te faciliteren en ondersteunen, om hen (nog beter) in staat te stellen om te voldoen aan wetten en regels rondom privacy.
Via nevenstaande artikelen word je aan de hand van verschillende aspecten geïnformeerd over de AVG en wat je als sportclub zou kunnen en/of moeten doen om te voldoen aan de wetgeving.
De aangeduide artikelenreeks werd geschreven door juristen van CMS. Download ze en bespreek ze binnen het clubbestuur of binnen de projectgroep/werkgroep binnen je club.

Stappenplan AVG (Sport)

NOC*NSF en de deelnemende bonden willen graag sportclubs helpen bij het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben zij afspraken gemaakt met de Stichting AVG, die een stappenplan heeft ontwikkeld. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het stappenplan is aangepast voor de sport. Het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’ is een hulpmiddel om te voldoen aan de  AVG. Voor de volledige tekst van de AVG klik hier.

Toegang tot het stappenplan verloopt voor leden van de NCS via de NCS. Inmiddels zijn er 27 sportbonden bij dit initiatief betrokken. Leden van de NCS kunnen via de secretaris een toegangscode aanvragen via deze link.

Het stappenplan biedt geen garantie dat na het doorlopen van de stappen jouw vereniging daadwerkelijk voldoet aan de AVG. NOC*NSF en de deelnemende bonden zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan.

Let op: Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen.
Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Privacy en de sportvereniging

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze reeks van nieuwsbrieven gaan we in op de belangrijkste verplichtingen voor sportverenigingen.

Basisbegrippen

In dit artikel geven we uitleg over enkele basisbegrippen.


Basisbegrippen

Op weg naar overzicht

 In de vorige editie gaven we uitleg over de belangrijkste basisbegrippen. Ditmaal behandelen we het zogeheten “verwerkingsregister”

Verwerkingsregister

Informatiebeveiliging

Ditmaal behandelen we de verplichting tot het beveiligen van persoonsgegevens.


Beveiliging persoonsgegevens

De privacyverklaring en het vragen van toestemming

Ditmaal behandelen we twee onderwerpen: de privacyverklaring
en het vragen van toestemming.


Toestemming

Marketing en online publicatie

Ditmaal behandelen we enkele privacyregels rondom
marketing en online publicaties.


Marketing publicaties
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven